Cena za služby

Vyšetření pro lázeňskou léčbu u samoplátců 500,00 Kč
Vyšetření pro sportovce (profesionál - zaměstnání) 500,00 Kč
Vyšetření pro sportovce (amatér) 500,00 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (svářecí a pod.) 500,00 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 500,00 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz - důchodce 200,00 Kč
Poplatek za kopírování 1 strana 10,00 Kč
Návrh na lázně vypsání 300,00 Kč
Vystavení náhradního hlášení(ztráta pracovní neschopky) 0,00 Kč
Zpráva pro účast na rekondicích 300,00 Kč
Bodové hodnocení pracovní úrazu 300,00 Kč
Výpis pro pojišťovnu ze zdravotní dokumentace 300,00 Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistné smlouvy 300,00 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu á 15minut(minimálně 100,-Kč) 300,00 Kč
Administrativní úkon á10minut 200,00 Kč
Výpis pro pracovně lékařskou prohlídku(hrazeno zaměstnavatelem) 200,00 Kč
Výpis z dokumentace pro potřeby soukromého pojištění 200,00 Kč
Vyšetření před interupcí s EKG, kosmetickým a jiným výkonem(bez laboratoře) 500,00 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí na vlastní žádost 500,00 Kč
Vypracování odborné lékařské zprávy do 24 hodin 500,00 Kč
Poplatek za vyšetření zdravotního stavu mimo ordinační dobu 1 000,00 Kč
Rekomandace pro úřad práce 200,00 Kč
Aplikace TK Holteru na 24 hodin 500,00 Kč
Vyšetření - výplach ucha 200,00 Kč
Vyšetření a žádost o přijetí do domova důchodců 200,00 Kč
Vyšetření před přijetím na vysokou školu 200,00 Kč
Vyšetření před výstupem ze zaměstnání, periodické, následné 500,00 Kč
Aplikace injekce, očkovaní na vlastní žádost 300,00 Kč
EKG vyšetření na vlastní žádost 500,00 Kč
Odběr krve na vlastní žádost 100,00 Kč
Vyšetření pro potvrzení o adopci 200,00 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů 200,00 Kč
Vyšetření před nástupem na brigádu 200,00 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 300,00 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 600,00 Kč
Vyšetření pro držitele střelných zbraní, letectví 600,00 Kč
Vyšetření před vstupem do zaměstnání 500,00 Kč
Aplikace vakcíny 200,00 Kč
INFLUVAC TETRA 400,00 Kč
TRUMENBA 2 840,00 Kč
FSME-IMMUN  [0,5ML INJ SUS ISP 1X0,5ML+J] 900,00 Kč
MENVEO  [INJ PSL SOL 1+1] 1 200,00 Kč
VAXIGRIP TETRA  [INJ SUS ISP 1X0,5ML+J] 300,00 Kč
HIBERIX  [INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J] 400,00 Kč
M-M-RVAXPRO  [INJ PLQ SUS ISP 1+1X(0,5ML+2J)ISPIII] 600,00 Kč

 

LÉKAŘ:   MUDr. Jiří Prokeš
                 MUDr. Barbora Oravcová
SESTRA: Irena Pauló